۲۷ آذر

قاپ بازی

قاپ بازی یا قاب بازی

دلیل نام گذاری  استفاده از استخوانی در گوسفند به نام قاپ یا قاب در بازی می باشد.

این استخوان تقریبا مکعب مستطیل می باشد

این استخوان در انگلیسی استرا گالوس و یونانی تالوسی نامیده می شود.

این بازی از قدیمی ترین بازی های شمشک می باشد که عمدتا توسط پسرها انجام می شد.

در جمع آوری این اطلاعات به مورد قابل توجهی رسیدم که قاپ بازی از کهن ترین بازی های ایرانی و یا شاید قدیمی ترین بازی ایرانی است که قانون و قوانینی داشته است که مستمر این قوانین با کمترین تغییر ادامه پیدا کرده است .

البته منابعی هم موجود است که این بازی در خاورمیانه ، اروپا و استرالیا رواج داشته است.

در تصویر پایین استخوان قاپ در پستانداران مشخص شده است.

قاپ بازی

در شمشک معمولا از قاپ گوسفند استفاده می شده است

هر وجه این قاپ نام منحصر به فردی دارد ، به ترییب …

اسب ، خر ، پوک ، جیک

که در پایین تصاویر آنرا مشاهده می کنید.

قاپ بازی

اسب

قاپ بازی

خر

قاپ بازی

بوک

قاپ بازی

جیک

قاپ بازی در شمشک معمولا به روی پشت بام خانه انجام می شد .

بازی در روزهای تعطیل یا بعد از ساعت مدرسه بعد از ظهرها انجام می شد

این بازی در شمشک  تقریبا توسط  کودکان ۷ یا ۸ سال تا بزرگترهای ۳۰ یا ۴۰ سال انجام می گرفت.

اما جدی ترین رقابت بین پسرهای ۱۲ تا ۱۴ سال بود که بیشترین اوقات فراغت را سرگرم قاپ بازی بوده اند.

قاب بازی به چند روش انجام می شد یا بهتر بگوییم چند نوع بازی  با قوانین خاص خود دارد

از معروفترین قاپ بازی هایی که در شمشک انجام می شد

 

را می توان نام برد.


مطالب سایت حاصل تحقیق از  اهالی شمشک و جمع آوری اطلاعات از فضای مجازی است . در صورتی که شما اطلاعات کامل تر دارید  و یا نیاز به ویرایش بخشی از این مطالب را احساس می کنید . لطفا با ارسال نظرات ، ما را برای  هر چه بهتر شدن مطالب  راهنمایی کنید. برای جمع آوری مطالب سایت ساعت ها وقت گذاشته شده است لطفا با آدرس SHEMSHAK.NET انشار دهید.

۲۵ آذر

سلطانی

سلطانی یک بازی جذاب از قاپ بازی است

در بازی سلطانی همه قوانین مانند بازی بردنک می باشد.

با این تفاوت که در بازی سلطانی در مرکز دایره یک قاپ به صورت ایستاده قرار گرفته می شود

نام این قاپ سلطان است.

اگر بازیکنی قاپ سلطان را از دایره خارج کند همه قاپ های داخل دایره را برنده می شود.

قوانین بازی بردنک را از این قسمت مشاهده کنید


مطالب سایت حاصل تحقیق از  اهالی شمشک و جمع آوری اطلاعات از فضای مجازی است . در صورتی که شما اطلاعات کامل تر دارید  و یا نیاز به ویرایش بخشی از این مطالب را احساس می کنید . لطفا با ارسال نظرات ، ما را برای  هر چه بهتر شدن مطالب  راهنمایی کنید. برای جمع آوری مطالب سایت ساعت ها وقت گذاشته شده است لطفا با آدرس SHEMSHAK.NET انشار دهید.

۲۵ آذر

بردنک

بردنک بین دو تا پنج نفر بازی می شد.

البته تعداد بیشتر هم امکان بازی بود اما به دلیل اینکه بازی طولانی می شد

و یا ممکن بود نوبت بازی به نفرات آخر دیرتر برسد

یا طبق قوانیین حتی بازی به نفرات آخر نرسد

معمولا بیشتر از این تعداد بازی نمی کردند .

در این بازی دایره ایی با حدود دو متر قطر کشیده می شد

و خطی تقریبا سی سانتی متر در مرکز دایره رسم می شد .

قاپ ها به روی خط قرار داده می شد و بازیکن ها خارج از دایره مستقر می شدند.

مطابق تصویر پایین

 

قاپ بازی بردنک

 

در دست هر بازیکن قاپ بزرگتر یا سنگین تر به نام ارقه  وجود داشت

برای سنگین کردن ارقه ، حفره ایی در آن ایجاد می کردند و آنرا با سرب یا قیر پر می کردند

این کار باعث می شود ارقه سنگین تر شود و با برخورد به قاپ های وسط فشار بیشتری برای خارج کردن قاپ ها به وجود آید.

بازیکن ها به نوبت به وسیله ارقه قاپ های وسط را نشانه می رفتند .

آنها باید سعی در خارج کردن قاپ ها از دایره بازی می کردند.

هر بازیکنی که قاپی خارج می کرد آن قاپ برای او می شد

در پایان هر کس قاپ بیشتر خارج کرده بود برنده بازی می شد.

طبق قوانین بازی اگر شخصی خارج از بازی به محل بازی نزدیک می شد

و بازیکنان متوجه حضور آن شخص نمی شدند

می توانست به سرعت خود را به دایره برساند

و قاپ ها را جمع کند و خود صاحب قاپ ها شود.

در این هنگام قبل از رسیدن شخص به داخل دایره بازیکنان با فریاد کلمه چول

به آن شخص اعلام می کردند که بازیکن ها او را دیده اند

در این حالت شخص اجازه دست زدن به قاپ ها را نداشت.


مطالب سایت حاصل تحقیق از  اهالی شمشک و جمع آوری اطلاعات از فضای مجازی است . در صورتی که شما اطلاعات کامل تر دارید  و یا نیاز به ویرایش بخشی از این مطالب را احساس می کنید . لطفا با ارسال نظرات ، ما را برای  هر چه بهتر شدن مطالب  راهنمایی کنید. برای جمع آوری مطالب سایت ساعت ها وقت گذاشته شده است لطفا با آدرس SHEMSHAK.NET انشار دهید.