20 دسامبر

فوتبال

از گذشته بعد از والیبال بیشترین علاقه بین جوانان شمشک فوتبال بود

امروز طرفداران بیشتر در شمشک به ورزش فوتبال داخل سالن مشغول هستند

و در مسابقات منطقه ایی همیشه تیمی از شمشک در مسابقات شرکت می کند

به زودی با عکس بازیکنان فوتبال داخل سالن شمشک این بخش کامل می شود.

برای جمع آوری اطلاعات ، ویرایش و قرار دادن مطالب در سایت تلاش و ساعت ها وقت و هزینه می شود . انتظار داریم در صورت تمایل به انتشار مطالب سایت آنرا با ذکر منبع SHEMSHAK.NET نشر دهید .
+