۳۰ آذر

والیبال

در شمشک والیبال از گذشته مورد علاقه جوانان بود

در همه محلات شمشک این ورزش انجام می شد

همه محلات تیم مختص به خود را داشته اند

و با برگزاری جام های مختلقف از مناطق اطراف هم برای شرکت در مسابقات والیبال به شمشک می آمدند.

به زودی این بخش با تصاویری از والیبال قدیم شمشک کامل می گردد.