۳۰ آذر

یخ نوردی

در مسیر جاده شمشک بعد از میگون نزدیک به ورودی شمشک دره بسیار زیبای هملون قرار دارد

انتهای پاییز تا ابتدای بهار منطقه ایی مناسب برای یخ نوردی است

در طول فصل سرما مشتاقان یخ نوردی به این منطقه می آیند.

مدرسه یخ نوردی در دره هملون می باشد.

این مجموعه در سال ۱۳۸۸ برای فعالیت های یخ نوردی

و صعود از دیواره های یخی جهت علاقمندان آماده بکار شد