21 مارس

گال توپ

گال توپ بازی است که با چوب دستی و توپ انجام می گرفت

گال توپ شبیه بیسبال امریکایی است که از قدیم در شمشک انجام می شد.

وسایل این بازی یک چوب دستی ، یک توپ تنیس و  فضای باز و مسطح بود

در این بازی با قرعه کشی چوب به یک تیم و توپ به تیم مقابل می رسید

دو نقطه مشخص می شد که فرد چوب به دست در آن منطقه مستقر می شد

در طرف مقابل زمین بازی یک نفر از تیم مقابل برای دریافت توپ قرار می گرفت.

ابتدا شخصی از تیم مقابل  توپ را به سمت چوب به دست می انداخت

در این هنگام باید بازیکن با چوب به توپ در هوا ضربه ایی وارد کند

تا به سمت بازیکن حریف که در منطقه مقابل مستقر است پرتاب شود.

در این هنگام بازیکن ضربه زننده باید سعی کند

با سرعت به طرف محل از قبل تعیین شده رفته و به جایگاه ضربه زدن توپ بازگردد.

و بازیکن دریافت کننده توپ باید سعی کند توپ را دریافت و به بازیکن حریف قبل از طی شدن مسیر بزند

 

گال توپ

در صورتی که توپ به بازیکن برخورد کرد یک امتیاز تیم دریافت کننده توپ می گیرد و زمین جابه جا می شود

اما اگر بازیکن زننده توپ  مسیر را تا پایان طی کند یک امتیاز دریافت و بازی ادامه میابد.


مطالب سایت حاصل تحقیق از  اهالی شمشک و جمع آوری اطلاعات از فضای مجازی است . در صورتی که شما اطلاعات کامل تر دارید  و یا نیاز به ویرایش بخشی از این مطالب را احساس می کنید . لطفا با ارسال نظرات ، ما را برای  هر چه بهتر شدن مطالب  راهنمایی کنید. برای جمع آوری مطالب سایت ساعت ها وقت گذاشته شده است لطفا با آدرس SHEMSHAK.NET انشار دهید.

برای جمع آوری اطلاعات ، ویرایش و قرار دادن مطالب در سایت تلاش و ساعت ها وقت و هزینه می شود . انتظار داریم در صورت تمایل به انتشار مطالب سایت آنرا با ذکر منبع SHEMSHAK.NET نشر دهید .
+