17 دسامبر

قاپ بازی

قاپ بازی یا قاب بازی

دلیل نام گذاری  استفاده از استخوانی در گوسفند به نام قاپ یا قاب در بازی می باشد.

این استخوان تقریبا مکعب مستطیل می باشد

این استخوان در انگلیسی استرا گالوس و یونانی تالوسی نامیده می شود.

این بازی از قدیمی ترین بازی های شمشک می باشد که عمدتا توسط پسرها انجام می شد.

در جمع آوری این اطلاعات به مورد قابل توجهی رسیدم که قاپ بازی از کهن ترین بازی های ایرانی و یا شاید قدیمی ترین بازی ایرانی است که قانون و قوانینی داشته است که مستمر این قوانین با کمترین تغییر ادامه پیدا کرده است .

البته منابعی هم موجود است که این بازی در خاورمیانه ، اروپا و استرالیا رواج داشته است.

در تصویر پایین استخوان قاپ در پستانداران مشخص شده است.

قاپ بازی

در شمشک معمولا از قاپ گوسفند استفاده می شده است

هر وجه این قاپ نام منحصر به فردی دارد ، به ترییب …

اسب ، خر ، پوک ، جیک

که در پایین تصاویر آنرا مشاهده می کنید.

قاپ بازی

اسب

قاپ بازی

خر

قاپ بازی

بوک

قاپ بازی

جیک

قاپ بازی در شمشک معمولا به روی پشت بام خانه انجام می شد .

بازی در روزهای تعطیل یا بعد از ساعت مدرسه بعد از ظهرها انجام می شد

این بازی در شمشک  تقریبا توسط  کودکان ۷ یا ۸ سال تا بزرگترهای ۳۰ یا ۴۰ سال انجام می گرفت.

اما جدی ترین رقابت بین پسرهای ۱۲ تا ۱۴ سال بود که بیشترین اوقات فراغت را سرگرم قاپ بازی بوده اند.

قاب بازی به چند روش انجام می شد یا بهتر بگوییم چند نوع بازی  با قوانین خاص خود دارد

از معروفترین قاپ بازی هایی که در شمشک انجام می شد

 

را می توان نام برد.


مطالب سایت حاصل تحقیق از  اهالی شمشک و جمع آوری اطلاعات از فضای مجازی است . در صورتی که شما اطلاعات کامل تر دارید  و یا نیاز به ویرایش بخشی از این مطالب را احساس می کنید . لطفا با ارسال نظرات ، ما را برای  هر چه بهتر شدن مطالب  راهنمایی کنید. برای جمع آوری مطالب سایت ساعت ها وقت گذاشته شده است لطفا با آدرس SHEMSHAK.NET انشار دهید.

برای جمع آوری اطلاعات ، ویرایش و قرار دادن مطالب در سایت تلاش و ساعت ها وقت و هزینه می شود . انتظار داریم در صورت تمایل به انتشار مطالب سایت آنرا با ذکر منبع SHEMSHAK.NET نشر دهید .
+