گونه های جانوری شمشک

خرس :

خیلی از اهالی شمشک خرس را از نزدیک در این منطقه دیده اند ، اما جدیدا به ندرت حتی در کوهها دیده شده است

کَل :

در نزدیکی مناطق مسکونی دیده نمی شود اما کم و بیش در کوههای اطراف شمشک قابل یافتن است.

قوچ :

در نزدیکی مناطق مسکونی دیده نمی شود اما کم و بیش در کوههای اطراف شمشک قابل یافتن است.

روباه :

بعضا در مناطق مسکونی هم دیده می شود

شغال :

در قدیم بیشتر به مناطق مسکونی شمشک وارد می شدند

گرگ :

معمولا در کوهها به ندرت دیده می شوند

موش (گَل) :

موش هایی که جثه بزرگتری از موش های معمولی دارند

سمور :

هنوز قابل مشاهده در مناطق مسکونی شمشک هستند و گاها خسارت به محصولات کشاورزی و پرندگان (مرغ و خروس خانگی) وارد می کنند.

بلبل :

در فصل بهار صدای آنها فضای شمشک را در دست می گیرد

کلاغ :

از دیرباز در شمشک وجود داشتند . آشیانه آن در سپیدار ها (درخت تبریزی ) شمشک معمولا قابل مشاهده است

کنجشک : 

در فصل بهار صدای آنها در اول صبح کاملا مشهود است.

عقاب :

عموما در کوهها شمشک قابل رویت هستند


مطالب سایت حاصل تحقیق از  اهالی شمشک و جمع آوری اطلاعات از فضای مجازی است . در صورتی که شما اطلاعات کامل تر دارید  و یا نیاز به ویرایش بخشی از این مطالب را احساس می کنید . لطفا با ارسال نظرات ، ما را برای  هر چه بهتر شدن مطالب  راهنمایی کنید. برای جمع آوری مطالب سایت ساعت ها وقت گذاشته شده است لطفا با آدرس SHEMSHAK.NET انشار دهید.